• جستجو کنید!

  • دسته مورد نظر شما

  • شهر مورد نظر شما


فـــروش دســـتـــگـــاهـــهـــای گـــلـــدوزی کـــامـــپـــیـــوتـــری اورگـــان در آســـیـــا

1 هفته پیش


ارسال شده توسط : مجیدذولفقاری

شهر : ,

دسته : فروش لوازم / مربوط به خانه

قیمت : 000


– نمایندگی و فروش انحصاری دستگاههای گلدوزی کامپیوتری اورگان
– دستگاه گلدوزی کامپیوتری مخصوص شلوارهای بندری
– دستگاه گلدوزی گلابتون مخصوص شلوارهای بندری
آدرس سایت و تلگرام ما:
http://t.me/goldoziorgan
www.goldozi.com
با مدیریت : مجید ذوالفقاری
tel: 0915 314 0037 – 0513 726 6376

09153140037
iraniandoors@gmail.com