• جستجو کنید!

  • دسته مورد نظر شما

  • شهر مورد نظر شما


مه پاش فوگردر مقابله با سرمازدگی

4 ماه پیش


ارسال شده توسط : حسین قاضی

شهر : ,

دسته : دسته‌بندی نشده

قیمت : توافقی


با مه سازی می توان از سرما زدگی و تنش های سرمایی تمامی گیاهان و درختان جلوگیری کرد.
شب هایی که در هوای مجاورسطح زمین سرعت باد کمتر از ۲ متر بر ثانیه باشد تولید مه در اطراف گیاه می تواند به عنوان یک پوشش عمل کرده و مانع از سرما زدگی گیاه گردد.
آزمایشات معتبر اثبات می کند که مه سازی در اطراف گیاه انرژی گرمایی پنهان ناشی از فعل و انفعالات شیمیایی گیاه را حفظ می نماید. یک سیستم مه ساز اگر به طور مناسب مورداستفاده قرار گیرد می تواند به بهترین نحو و با ۲۰۰ برابر هزینه کمترنسبت به سایر سیستم ها، سرمازدگی را مهار کند.

09156486096
spm.co90@yahoo.com