• جستجو کنید!

  • دسته مورد نظر شما

  • شهر مورد نظر شما


نرم افزار حسابداری وینا

4 ماه پیش


ارسال شده توسط : vina

شهر : ,

دسته : دسته‌بندی نشده

قیمت : 0


امكانات نرم افزار حسابداري وينا
ثبت اسناد حسابداري، تعريف كاربر به صورت نامحدود و تعيين دسترسي به صورت حرفه اي، تعريف سرفصل حساب ها و كدينگ،حسابداري سه سطحي،

ثبت ماليات بر ارزش افزوده، ارائه گزارش هاي متنوع ثبت وام و عمليات مربوط به اقساط آن، ثبت دارايي هاي ثابت و عمليات مربوط به استهلاك،

بخش تبديلات و توليد به صورت پايه، چاپ چك از طريق نرم افزار، ثبت اسناد ضمانتي، صورتحساب سود و زيان، تراز ۴ ستوني و …

نسخه خريد و فروش | نسخه فروشگاهي | نسخه حرفه اي | نسخه چند موسسه اي | نسخه شبكه

عمليات بازرگاني
صدور انواع فاكتور(خريد، فروش،مرجوعي، اماني)
تسويه فاكتور به روش هاي مختلف (نقد، چك، دستگاه كارتخوان، مانده حساب، اقساط)
تعريف خدمات، بانك، طرف حساب، حساب كل، حساب معين و حساب تفضيلي و …
صدور فاكتور فروش سريع با استفاده از باركدخوان
ثبت سهم بازارياب به صورت درصدي
ثبت تخفيف و اضافه وجه در فاكتور(به صورت درصدي از يك جنس و يا كل فاكتور) ثبت چندين فاكتور موقت
اعمال تخفيف براي گروهي از طرف حساب ها
اعمال ماليات بر ارزش افزوده براي گروهي از كالاها

حسابداري مالي
ثبت دستي اسناد حسابداري
سرفصل حساب ها (كل، معين، تفصيل)
طراحي كدينگ
گزارش هاي متنوع مالي
سند افتتاحيه
انجام عمليات حسابداري به طورهمزمان براي چند
, ….

store.vina.ir
vina.ir
hypertech.ir

07132342305
sara_hassani_91@yahoo.com