• جستجو کنید!

  • دسته مورد نظر شما

  • شهر مورد نظر شما


واردات ام دی اف خام

4 ماه پیش


ارسال شده توسط : مهدی خلقی

شهر : ,

دسته : دسته‌بندی نشده

قیمت : 1000000


واردات و فروش انواع ام دی اف خام و سفید
در انواع سایزهای متنوع
با قیمت بسیار مناسب ((مناسبترین قیمت را از ما بخواهید ))
ام دی اف واناچای ۱۶*۱۸۳۰*۳۶۶۰
ام دی اف واناچای ۱۶*۱۲۲۰*۲۴۴۰
ام دی اف واناچای ۸*۱۲۲۰*۲۴۴۰
ام دی اف واناچای ۸*۲۲۰۰*۲۱۰۰
ام دی اف واناچای ۱۶*۱۲۲۰*۲۸۰۰
ام دی اف واناچای ۸*۱۲۲۰*۲۸۰۰
ام دی اف واناچای ۸*۲۸۰۰*۲۱۰۰
ام دی اف واناچای ۱۶*۱۸۳۰*۲۱۰۰
ام دی اف سوماترا ۱۶*۱۸۳۰*۳۶۶۰
ام دی اف سوماترا ۱۶*۱۲۲۰*۲۴۴۰
ام دی اف سوماترا ۸*۱۲۲۰*۲۴۴۰
ام دی اف سوماترا ۸*۲۲۰۰*۲۱۰۰
ام دی اف سوماترا ۱۶*۱۲۲۰*۲۸۰۰
ام دی اف سوماترا ۸*۱۲۲۰*۲۸۰۰
ام دی اف سوماترا ۸*۲۸۰۰*۲۱۰۰
ام دی اف سوماترا ۱۶*۱۸۳۰*۲۱۰۰
ام دی اف جامسون ۱۶*۱۸۳۰*۳۶۶۰
ام دی اف جامسون ۱۶*۱۲۲۰*۲۴۴۰
ام دی اف یلدیز ترک ۸*۱۲۲۰*۲۴۴۰
ام دی اف یلدیز ترک ۸*۲۲۰۰*۲۱۰۰
ام دی اف یلدیز ترک ۱۶*۱۲۲۰*۲۸۰۰
ام دی اف یلدیز ترک ۸*۱۲۲۰*۲۸۰۰
ام دی اف یلدیز ترک ۸*۲۸۰۰*۲۱۰۰
ام دی اف یلدیز ترک ۱۶*۱۸۳۰*۲۱۰۰
ام دی اف چینی درجه ۱ ۱۶*۱۸۳۰*۳۶۶۰
ام دی اف چینی درجه ۱ ۱۶*۱۲۲۰*۲۴۴۰
ام دی اف چینی درجه ۱ ۸*۱۲۲۰*۲۴۴۰
ام دی اف چینی درجه ۱ ۸*۲۲۰۰*۲۱۰۰
ام دی اف چینی درجه ۱ ۱۶*۱۲۲۰*۲۸۰۰
ام دی اف چینی درجه ۱ ۸*۱۲۲۰*۲۸۰۰
ام دی اف چینی درجه ۱ ۸*۲۸۰۰*۲۱۰۰
ام دی اف چینی درجه ۱ ۱۶*۱۸۳۰*۲۱۰۰
ام دی اف ادونس ۱۶*۱۸۳۰*۳۶۶۰
ام دی اف ادونس ۱۶*۱۲۲۰*۲۴۴۰
ام دی اف ادونس ۸*۱۲۲۰*۲۴۴۰
ام دی اف ادونس ۸*۲۲۰۰*۲۱۰۰
ام دی اف ادونس ۱۶*۱۲۲۰*۲۸۰۰
ام دی اف ادونس ۸*۱۲۲۰*۲۸۰۰
ام دی اف ادونس ۸*۲۸۰۰*۲۱۰۰
ام دی اف ادونس ۱۶*۱۸۳۰*۲۱۰۰
ام دی اف واناچای ۱۶*۱۸۳۰*۳۶۶۰
ام دی اف خام روسی و بلاروس ۱۶*۱۲۲۰*۲۴۴۰
ام دی اف خام روسی و بلاروس ۸*۱۲۲۰*۲۴۴۰
ام دی اف خام روسی و بلاروس ۸*۲۲۰۰*۲۱۰۰
ام دی اف خام روسی و بلاروس ۱۶*۱۲۲۰*۲۸۰۰
ام دی اف خام روسی و بلاروس ۸*۱۲۲۰*۲۸۰۰
ام دی اف خام روسی و بلاروس ۸*۲۸۰۰*۲۱۰۰
ام دی اف خام روسی و بلاروس ۱۶*۱۸۳۰*۲۱۰۰
ام دی اف خام برای شاسی عکس
ام دی اف خام برای تخته شاسی
ام دی اف خام ایرانی
مناسبترین قیمت برای صادرات ام دی اف خام
دارای سابقه صادرات انواع محصولات به کشورهای همسایه برای دریافت قیمت باما تماس بگیرید بازرگانی ستاره طلایی (خلقی) ۰۴۱۳۳۲۳۹۶۲۱-۰۹۱۴۶۶۴۹۷۸۶

09146649786
BMDFIRAN@GMAIL.COM