• جستجو کنید!

  • دسته مورد نظر شما

  • شهر مورد نظر شما


کیمیا تبلیغ واردکننده بنر خام در ایران

4 ماه پیش


ارسال شده توسط : kimiatabligh

شهر : ,

دسته : آگهی

قیمت : 0


#بنر#
بنر ۱۰ اونس (۳۰۰ در ۵۰۰) ………. ۲۴۵۰تومان
بنر ۱۰ اونس (۵۰۰ در ۵۰۰) ……….۲۴۵۰ تومان
بنر ۸ اونس (۲۰۰ در ۳۰۰) ………. ۲۰۵۰ تومان

#فلکس#
فلکس ۱۸ اونس (۵۰۰ در ۱۰۰۰) ………… ۵۱۰۰ تومان

#استیکر#
استیکر پشت سفید ، براق (۱۴۰ گرم ، ۱۰۰ میکرون) ………. ۴۶۰۰ تومان
استیکر پشت سفید ، مات (۱۴۰ گرم ، ۱۰۰ میکرون) ………. ۴۶۰۰ تومان
استیکر Removable ، پشت طوسی (۱۴۰ گرم ، ۱۰۰ میکرون) ………… ۵۲۰۰ تومان

#چسب بنر#
چسب بنر ۷۰ گرمی (بسته بندی ۱۵ عددی) ……….. ۵۴۰۰ تومان

02176701012
bannerkimiat@gmail.com